MUSKİ ATIKSU POMPALARI SATIN ALACAK
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
MUSKİ ATIKSU POMPALARI SATIN ALACAK
1007 Kişi tarafından okundu 12/02/2020
 
 
 Açıklama

MUĞLA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI'NDAN DUYURULUR:

 

İhale Kayıt Numarası

:

2020/57203

İşin Adı

:

Mus – G3 Atıksu Pompaları Alımı

İhale Türü - Usulü

:

Mal Alımı - Açık İhale Usulü

1 - İdarenin

   

a) Adresi

:

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No: 41 48000

b) Telefon ve faks numarası

:

2524414421 - 2522124880

c) Elektronik posta adresi

:

[email protected]

ç) İhale / Ön Yeterlik dokümanının
görülebileceği internet adresi

:

www.muski.gov.tr

2 - İhale konusu malın

   

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

6 LOT ATIKSU POMPASI ALIMI

b) Teslim [yeri / yerleri]

:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DEPOLARI

c) Teslim [tarihi / tarihleri]

:

SÖZLEŞME İMZA TARİHİNDEN İTİBAREN 120 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

3- İhalenin / Ön Yeterlik /
Yeterlik Değerlendirmesinin:

   

a) Yapılacağı yer

:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI SALONU

b) Tarihi ve saati

:

10.03.2020 - 14:00

 

4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :

İHALEYE DAVET

SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER PROJESİ - I

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU VE KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUĞLA ATIKSU PROJESİ

İHALE No. MUS G3

(LOT 1-2-3-4-5 ve 6)

ATIKSU POMPALARI ALIMI

Ülke: Türkiye Cumhuriyeti

Proje Adı: Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I

Sözleşme Başlığı: ATIKSU POMPALARI ALIMI

Kredi No.: 8677-TR

RFB Referans No.:  MUS G3(LOT 1-2-3-4-5 ve 6)

1. İşbu İhale İlanı, Development Business'in dijital sayısında 29 Ocak 2016 tarihinde yayımlanan WB417-01/16 referans no’lu Genel Satınalma Bildirimini (GPN) takiben yayımlanmaktadır.

2. İller Bankası A.Ş, Sürdürülebilir Şehirler Projesi-I’nin giderlerinin karşılanması için Dünya Bankası’ndan finansman temin etmiştir ve söz konusu finansman tutarlarının bir bölümünü Muğla Atıksu Projesi kapsamındaki ödemeler için kullanmayı düşünmektedir.

3. Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi (MUSKİ) Genel Müdürlüğü, MUS-G3 Atıksu Pompaları Almı İşi için Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, isteklileri kapalı zarf usulü teklif vermeye davet etmektedir. İhale altı ayrı LOT’tan (ihale paketinden) oluşmaktadır.

Söz konusu Ekipman/Mallar;

LOT 1 İÇİN;

Pompa gücü 1,5 kW ile 4 kW arasındaki 29 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gündür.

LOT 2 İÇİN;

Pompa gücü 4,01 kW ile 9 kW arasındaki 20 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak ve Kuru tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gün içinde temin edilip sahaya getirilmesi ve 60 (Altmış) gün içinde montaj süresi (Fethiye A.A.T için) olmak üzere azami 180 (YüzSeksen) gündür.

LOT 3 İÇİN;

Pompa gücü 9,01 kW ile 18 kW arasındaki 8 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak ve Kuru tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gündür.

LOT 4 İÇİN;

Pompa gücü 18,01 kW ile 37 kW arasındaki 13 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gün içinde temin edilip sahaya getirilmesi ve 60 (Altmış) gün içinde montaj süresi (Turgutreis D.D.D. TM 1, TM2 ve Gölköy TM için) olmak üzere azami 180 (YüzSeksen) gündür.

LOT 5 İÇİN;

Pompa gücü 37,01 kW ile 47 kW arasındaki 11 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gün içinde temin edilip sahaya getirilmesi ve 60 (Altmış) gün içinde montaj süresi (Göcek, Yalıkavak, Milas, Fethiye ve Gümbet A.A.T. için) olmak üzere azami 180 (YüzSeksen) gündür.

LOT 6 İÇİN;

Pompa gücü 47,01 kW ile 80 kW arasındaki 2 adet değişik çap, debi ve pompa basma yüksekliğindeki Islak tip Pompa alımı

Planlanan sözleşme süresi 120 (YüzYirmi) gün içinde temin edilip sahaya getirilmesi ve 60 (Altmış) gün içinde montaj süresi (Datça ve Güvercinlik A.A.T. için) olmak üzere azami 180 (YüzSeksen) gündür.

4. İhale, Dünya Bankası’nın Ocak 2011 (Temmuz 2014 Revizyonu) tarihli Satınalma Kılavuzunda belirtilen şekilde ihale ilanı yayınlanarak ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle gerçekleştirilecektir ve Satın Alma Kılavuzlarında tanımlanan tüm Teklif Sahiplerine açıktır.

5.İlgilenen uygun Teklif Sahipleri, Alıcı Temsilcisi Sayın Cem YAŞAR.’dan daha fazla bilgi alabilir ve aşağıda belirtilen adreste “İhale Süreci Boyunca” mesai saatleri içerisinde 09:00 ile 17:00 saatleri arasında (yerel saat) ihale dokümanını inceleyebilir.
6. MUSKİ Genel Müdürlüğü İhale konusu Pompa Alımları için 06.08.2019 tarih, Belge ID 1005538 ve 504712 Belge numaralı KDV istisnası için Yatırım Teşvik Belgesine sahiptir. Teklifler ihale dokümanında tarifli tüm hususları kapsayacak şekilde olacaktır ve bu çerçevede değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir veya birden fazla LOT veya tüm LOT’lar için teklif verebilir. Teklif sahibi her LOT için ayrı ayrı mühürlenmiş zarf içerisinde tekliflerini teslim edecektir. Teklifler her LOT için ayrı ayrı değerlendirilecektir. Teklif sahibi bir LOT içindeki tüm kalemler için teklif vermelidir. LOT içindeki tüm kalemleri kapsamayan kısmi teklifler kabul edilmeyecek ve reddedilecektir. Fiyat teklifleri her bir Lot için ayrı ayrı değerlendirilecek olup, her bir Lot için ihale dokümanında tarifli tüm koşulları sağlayan, en düşük fiyat teklifini veren ve yeterlilik şartlarını sağlayan teklif sahibi ile sözleşme imzalanacaktır. Bir LOT içindeki tüm kalemler için teknik yeterliliği sağlayan teklif olmaması ve tekliflerin diğer unsurları bakımından şartname koşullarını sağlaması durumunda, ALICI LOT içindeki kalemleri ayrı ayrı değerlendirerek kalem bazında en uygun teklifi veren Firmaya ihale etme hakkını saklı tutar.

7. İhale için geçerli olan minimum yeterlilik kıstasları aşağıda belirtilmektedir. Birden fazla LOT veya tüm LOT’larda yeterlilik alabilmek için, Teklif sahibinin aşağıda her bir LOT için istenilen yeterlilik şartlarının toplamını sağlaması gerekmektedir.

    İ.Teklif Sahibi, 1 Ocak 2015 tarihinden teklif verme tarihine kadar; bu ihale kapsamında teklif vereceği Lot(lar) için “Islak ve/veya Kuru tip Dalgıç Pompa imalatı ve / veya tedariğinde” bir veya birden fazla sözleşme kapsamında, en az teklif edeceği bedelin %100 (yüzde yüz)’üne karşılık gelen deneyime sahip olmalıdır.

Bu tecrübesini önceki işleri ile ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşları tarafından düzenlenmiş olan iş deneyim belgeleri veya Özel Sektör tarafından düzenlenmiş olan faturalar ile tevsik edecektir. İş deneyim belgeleri ve/veya faturalar her LOT için ayrı ayrı belirtilmiş nitelikte işler için olacaktır.

  Teklif Sahibi 1 Ocak 2015 tarihinden teklif verme tarihine kadar  müşterisi olan           kurum ve kişilerin isim, adres ve telefonlarını teklifi ile birlikte verecektir.

   İİ.Davalık olduğu konular: Teklif Sahibi, 1 Ocak 2015 tarihinden teklif verme tarihine       kadar; tamamladığı veya halen devam eden sözleşmelerle ilgili dava veya tahkim ve   diğer hukuksal durumu hakkında tam ve doğru bilgiyi verecektir. Teklif Sahibinin yanlış   veya eksik bilgi vermesi başvurunun iptaline neden olabilecektir.
   İİİ.Teklif sahibinin son üç (3) yıllık ortalama cirosunun (2017-2018-2019) toplam teklif   bedelinden daha az olmaması gerekmektedir. (Ciro, Bilanço ve Gelir Tablosu ile   belgelendirilecek olup Yeminli Mali Müşavir veya vergi dairesi onaylı olacaktır. Cironun   farklı para biriminde olması halinde, ait olduğu yılın 30 Haziran tarihli T.C. Merkez   Bankası satış kuru kullanılarak Türk Lirasına çevrilecektir.)
   İV.Ortak Girişim olarak verilen teklifler kabul edilmeyecektir.

8. İlgilenen teklif sahipleri aşağıdaki adrese yazılı başvuruda bulunarak ihale belgelerinin tamamını 250 TL (İki Yüz Elli Türk Lirası) karşılığında, söz konusu meblağı Muğla Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü’nün (MUSKİ) Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası IBAN No: TR03 0001 0002 0168 2665 1050 01 hesabına, “MUS G3”   referans numarası yazılarak banka transferi yoluyla ya da elden yatırarak, dekont ile birlikte aşağıda belirtilen adrese başvurarak satın alabilirler. Dokümanı satın almak için yatırılan bedel, hiçbir nedenle iade edilmeyecektir. Söz konusu bedeli yatırdığını tevsik eden firmalara talepleri durumunda dokümanlar kargo servisi ile ödemeli olarak gönderilebilir.
9. Tüm tekliflerin beraberinde her bir LOT için en az Teklif Bedelinin %3’ü (yüzde üç) tutarında bir “Geçici Teminat” sunulması gerekmektedir.

10. Tekliflerin her bir LOT için en geç 10 Mart 2020, Salı günü saat 14.00’a kadar aşağıdaki adrese teslim edilmesi gerekmektedir. Elektronik Tekliflere izin verilmeyecektir. Geç teslim edilen Teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Teklifler 10 Mart 2020, Salı günü Saat 14.15’te aşağıda belirtilen adreste, Teklif sahiplerinin temsilcilerinin ve katılmak isteyebilecek başka tarafların huzurunda açılacaktır.

11. Bu ihale, 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununa tabi değildir.

12. Yukarıdaki maddelerde atıfta bulunulan adres aşağıda verilmiştir:

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

SU ve KANALİZASYON İDARESİ (MUSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Orhaniye Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı No:41

48000 MUĞLA-TÜRKİYE

Telefon: 0.252. 441 48 48 Dahili: 4301 (Sekreterlik)

Faks: 0.252. 212 48 80

e.posta: [email protected]

 

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007