MUĞLA’DA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
MUĞLA’DA İKİNCİ EL MOTORLU KARA TAŞITI ALIM SATIMI HAKKINDA BİLGİLENDİRME TOPLANTISI YAPILDI
233 Kişi tarafından okundu 27/08/2020
 
 
 Açıklama

Muğla Ticaret İl Müdürlüğü tarafından Muğla Ticaret ve Sanayi Odası’nda, ‘İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik Değişikliğine’ ilişkin bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda yetki belgesi için aranan şartlar ve fiziki kriterler detaylı olarak anlatıldı.

Toplantıya Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Bodrum Ticaret Odası Mahmut Serdar Kocadon, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk ile Muğla merkez ve ilçe belediyelerinden ruhsatlandırma birim sorumluları katıldı.

İkinci el motorlu kara taşıtlarının ticareti yapan firmaları yakından ilgilendiren düzenlemeler hakkında bilgilendirmeyi Muğla Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş, müdürlük yetkilileri Eşref Çelik ve Hatice Durmaz yaptı. Toplantıda 13 Ağustos 2020 tarih ve 30331 sayılı Resmi Gazete'de yayınlan yönetmelik ile ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işletmelerin yetki belgesi alma zorunluluğu bir kez daha hatırlatıldı. Buna göre yönetmelikteki gereklilikleri sağlayan firmaların ikinci el motorlu araç alım satımı yapabilmeleri için Ticaret İl Müdürlüklerine başvurarak 31 Ağustos 2020 tarihine kadar yetki belgesi almaları gerektiği tekrar vurgulandı.

YETKİ BELGESİ İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

Toplantıda yetki belgesi almak için gereken şartlar şöyle sıralandı;

“İşletmeye yetki belgesi verilebilmesi için, Meslek odasına kayıtlı olunması, gelir veya kurumlar vergisi mükellefi olunması, iş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması, meslek odası ve vergi kayıtları ile iş yeri açma ve çalışma ruhsatındaki iştigal konuları arasında ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti faaliyetinin bulunması şartları aranıyor.

Motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularının; on sekiz yaşını doldurmuş olması, en az lise mezunu olması, iflas etmemiş veya iflas etmiş olsa bile 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre itibarının yerine gelmiş olması, konkordato talebinde bulunmamış olması, kasten işlenen bir suçtan dolayı beş yıldan fazla kesinleşmiş hapis cezası almamış veya devletin güvenliğine, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine, milli savunmaya ve devlet sırlarına karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, terörizmin finansmanı, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı veya haksız mal edinme, işkence, cinsel saldırı ve çocukların cinsel istismarı suçlarından hüküm giymemiş ya da ticaret ve sanat icrasından hükmen yasaklanmamış olması, motorlu kara taşıtları alım satım sorumlularından en az birinin Seviye 5 mesleki yeterlilik belgesine sahip olması şartları aranıyor.”

BELEDİYELER YETKİLENDİRİLDİ

Toplantıda yönetmelik değişikliği ile yetki belgesi almak için gerekli şartlar arasına ‘İş yeri açma ve çalışma ruhsatının bulunması’ ibaresinin eklendiği belirtildi. Buna göre, ikinci el motorlu taşıt ticareti yapan işletmeler öncelikle ‘İş yeri açma ve çalışma ruhsatı’ için belediyelere başvuracak. Belediyeler, 9 Haziran 2020 tarih ve 31150 sayılı ‘İşyeri Açma Ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ hükümlerine göre hareket edecek. Belediyelerden ‘İş yeri açma ve çalışma ruhsatı’ alan firmalara ‘Yetki Belgesi’ için Ticaret İl Müdürlüklerine müracaat edebilecek.

BELEDİYELERİN ARAYACAĞI KRİTERLER

Yetki Belgesi için görevlendirilen belediyenin iş yerlerinde arayacağı fiziki şartlar ise şöyle sıralandı;

“Tapu kütüğünde dükkân, mağaza, ofis ve büro gibi iş yeri niteliğini haiz bağımsız bölüm olması, ana gayrimenkulün kayıtlı bulunduğu tapu kütüğünde, mesken olarak gösterilen bağımsız bölüm bulunmaması, açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az altmış metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla seksen metrekareden az olmaması, kapalı teşhir alanında sıvılaştırılmış petrol gazı ve sıvılaştırılmış veya sıkıştırılmış doğalgaz kullanan araç bulundurul maması, giriş ve çıkış kapısı kolay tahliyeye imkan verecek nitelikte olması, çevreye, altyapıya ve trafiğe getirdiği yük ile can ve mal güvenliği riskine ilişkin Valilik görüşü alınması, aynı iş yerinde en fazla iki tacir veya esnaf ve sanatkâr ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretiyle iştigal etmesi, bu durumda, iş yerinin açık ve kapalı faaliyet alanı büyüklüğü, en az yüz yirmi metrekaresi teşhir alanı olmak kaydıyla yüz altmış metrekareden az olmaması, iş yerinde ikinci el motorlu kara taşıtı ticaretinden başka ticari faaliyette bulunul maması, bu hüküm, ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti yapılan iş yerlerine ilişkin diğer şartların karşılanması kaydıyla, işyeri açma ve çalışma ruhsatındaki ana faaliyet konusu ilk tescil motorlu kara taşıtı ticareti olan işletmelere uygulanmaması, mali sorumluluk sigortası yaptırılması, idari büro ve kabul yeri ile taşıt teşhir alanı aynı adreste olacak ve iş yerinin bulunduğu ana gayrimenkulün ortak kullanım alanları taşıt teşhir alanı olarak kullanılmaması, açık ve kapalı faaliyet alanı dışında yol, kaldırım ve benzeri yerlerde motorlu kara taşıtı teşhir edilmemesi şartları aranacak.”

YETKİ BELGELİ FİRMALAR DA BELEDİYEYE BAŞVURACAK

Söz konusu değişiklik ile 6 Haziran 2020 tarihinden önce Ticaret İl Müdürlüklerine gerekli şartları yerine getirerek başvuran ve ‘Yetki Belgesi’ alan firmaların da İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikteki ilgili iş yeri şartlarını haiz olduklarını gösteren belgeyi, 30 Haziran 2021 tarihine kadar Bilgi Sistemine aktarmaları veya Ticaret İl Müdürlüklerine teslim etmeleri gerekiyor.

Henüz yetki belgesi başvurusu yapmamış ancak 6 Haziran 2020 tarihinden önce belediyeden ‘İş yeri açma ve çalışma ruhsatı’ alan firmalar, ‘Yetki Belgesi’ alabilmek için, belediyeden işyerinin yönetmelikteki şartları taşıdığına dair uygunluk yazısı alacaklar.

ODA BAŞKANLARI GÖRÜŞ ALIŞVERİŞNDE BULUNDU

MUTSO’da gerçekleştirilen bilgilendirme toplantısı öncesinde Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Osman Çıralı, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Ercan, Milas Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Reşit Özer, Marmaris Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan, Bodrum Ticaret Odası Mahmut Serdar Kocadon, Muğla Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Hurşit Öztürk, bir araya gelerek, ‘Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkındaki Kanuna’ ilişkin Ticaret İl Müdürü Mehmet Demirtaş ile görüş alışverişinde bulunarak kanun kapsamında Oda üyelerinin taleplerini dile getirdiler.

 

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007