KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KOROVİRÜS TEDBİRLERİ (GEÇİCİ / SÜRELİ)
Telefon : 0252 614 11 15
Faks : 0252 614 57 91
E-Posta :
Öneri Şikayet Kutusu
Üye Anket Formu
Fethiye

“Tüccar; milletin emeği ve üretimi kıymetlendirmek için; eline ve zekasına emniyet edilen ve bu emniyete liyakat göstermesi gereken adamdır.

M.K.Atatürk”

 
Babadağ Teleferik Projesi İhale Dosyalarını İndirmek İçin Tıklayınız
 
BİZE DANIŞIN
fto İş Sağlığı ve Güvenliği
soru sorun>>
fto GEKA, Hibe Ve Teşvikler
soru sorun>>
fto Ticaret Sicil İşlemleri
soru sorun>>
fto Sektörel Sorunlar
soru sorun>>
fto Dış Ticaret
soru sorun>>
 
E-Posta Duyuru
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası ile ilgili duyurulardan haberdar olabilmek için E-Posta duyuru listemize katılın.
 
Etkinlik Takvimi
   
Sanal Fuar
 
Sanal Fuara Katılın & Gezin
 
 
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Projeleri
Fethiye Ticaret ve Sanayi Odası Hizmetleri
 
 
Web Sayfamızı Beğeniyor Musunuz?
 
 
KARAYOLU TAŞIMA YÖNETMELİĞİ KAPSAMINDA KOROVİRÜS TEDBİRLERİ (GEÇİCİ / SÜRELİ)
65 Kişi tarafından okundu 07/01/2021
 
 
 Açıklama

Bilindiği üzere Karayolu Taşıma Yönetmeliği 40 ıncı maddesi 34 üncü fıkrasında “(34) Yetki belgesi sahipleri, ilk yetki belgesi aldıkları tarihten itibaren 6 ay içinde, mesleki yeterlilik ile ilgili aşağıdaki yükümlülüklerinin yerine getirmek ve faaliyetleri süresince muhafaza etmekle yükümlüdürler. Buna göre;

  1. B1, C2, D1, L1, L2, M2, N2, P2, R1, R2 ve T1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet üst düzey yönetici ve orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişileri istihdam etmeleri,
  2. A türü ile B2, C3, D2, K3, M1, N1, P1, T2, ve T3 yetki belgesi sahipleri ile tüzel kişiliği haiz K1 yetki belgesi sahiplerinin, en az birer adet orta düzey yönetici türü mesleki yeterlilik belgesine sahip olmaları veya bu nitelikleri haiz kişiyi istihdam etmeleri,
  3. Adlarına birden fazla yetki belgesi düzenlenmiş gerçek veya tüzel kişilerin, ayrı ayrı yetki belgeleri için uygun mesleki yeterlilik belgesine sahip olması kaydıyla, aynı kişileri beyan edebilmesi,
  4. Bu fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerine belirtilen göre istihdam edilen/edilecek mesleki yeterlilik belgesi sahibi kişilerin, yetki belgesi sahibini çalışanı olduğuna dair Sosyal Güvenlik Kurumundan alınmış belge ile bunlardan yabancı uyruklu olanlar için ayrıca noter onaylı pasaport örneği ve oturma izninin bulunması, zorunludur.

Ancak (a) ve (b) bentlerinde belirtilen şartın sağlanamaması veya sonradan kaybedilmesi halinde; yetki belgesi sahiplerinin kamu tüzel kişiliğine sahip olanların en geç bir yıl, diğerinin ise bu eksikliği otuz gün içinde ve son kırkbeş gününü herhangi bir yetki belgesi sahibi tarafından istihdam edilmemiş kişi/kişiler ile sağlamaları şarttır.

Bu fıkranın (a) ve/veya (b) bentlerine muhalefet eden yetki belgesi sahiplerine, her yetki belgesi ve her bent için ayrı ayrı olmak üzere, Kanunun 26 ıncı maddesinin birinci fıkrasının (k) bendinde belirtilen miktarda idari para cezası uygulanır” hükmü yer almaktadır.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca; ülkemizde yaşanan pandemi sürecinde yetki belgesi sahiplerinin mağduriyetlerinin giderilebilmesi adına, KTY’nin 40 ıncı maddesinin otuzdördüncü fıkrasında belirtilen mesleki yeterlilik belgesi şartının sağlanmaması ile anılan maddede belirtilen 30 günlük sürenin, mesleki yeterlilik şartının sağlanamamasına ilişkin sebeplerin ortadan kalkmasına müteakip, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığınca yeniden bir karar verilinceye kadar uzatılmasına karar verilmiştir.

 

 
 
Web Tasarım Birdenbire Tüm hakları Fethiye Ticaret ve Sanayi  Odası'na aittir. İzinsiz alıntı yapılamaz. ©2007